Erno Bernardus Eskens, Tel. 06-53833837, nox@xs4all.nl, ernoeskens.nl

Werk

 

Maart 2021 – heden

 • Uitgever filosofie en wetenschap bij Noordboek

Mei 2019 – okt. 2020

 • Uitgever filosofie en geschiedenis bij de Boom Uitgevers Amsterdam

2013-april 2019

 • Programmadirecteur & uitgever bij de Internationale School voor Wijsbegeerte. Lid MT. Verantwoordelijk voor het cursusinstituut, opleidingsinstituut, ISVW uitgevers en de adviestak. Tevens oprichter en (ex-)hoofdredacteur van het multimediale tijdschrift iFilosofie.

Juni 2010-2013

 • Hoofd cursusinstituut ISVW en vanaf 2011 ook uitgever/oprichter ISVW uitgevers.

Feb. 2003-2010 

 • Uitgever wetenschappelijke boekenuitgeverij en lid management team bij Veen Magazines. Reorganisatie doorgevoerd en productie van zo’n veertig boeken en scheurkalenders per jaar over wetenschap, filosofie en geschiedenis met een omzet van ca. 2M. Aansturing directe personeelsleden en een uitgebreid netwerk van auteurs, correctoren, vormgevers, drukkers, vertegenwoordigers, etc.

Jan 2001-2003

 • Hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Bedenker en samensteller Filosofie-Scheurkalender en redacteur/uitgever van het Kritisch Denkerslexicon (Veen magazines).

Mrt. 1996-jan 2001

 • Eindredacteur bij Filosofie Magazine.

Jan. 1994-mrt 1996

 • Freelance eindredacteur bij Filosofie Magazine.

Okt. 1993-mrt 1996

 • Wetenschapsredacteur en (vanaf dec 1994 ook) eindredacteur bij Ad Valvas, het weekblad van de Vrije Universiteit.

Maart 1993- feb. 1994 

 • Redacteur bij HKwadraat, het maandblad van de Hogeschool Haarlem.

Zomer 1992-jan. 1994 

 • Freelance-redacteur bij Filosofie Magazine.

Sept. 1990-okt. 1992   

 • Assistent-coördinator van het Instituut voor Ethiek van de Vrije Universiteit.

Maart 1990-sept.1993  

 • Freelance wetenschapsredacteur bij Ad Valvas en bij de bladen Nieuwsflits voor Architecten, Exportpromotion (Engelstalig) en Werk & Studie.

Jan.-nov. 1990

 • Student-assistentschappen bij de filosofiefaculteit en het Instituut voor Ethiek van de Vrije Universiteit. Congressen georganiseerd.

Nevenfuncties

 

 

Heden

 

 • Voorzitter Vereniging het Spinozahuis
 • Lid adviesraad Caring Farmers
 • Lid Onderzoek en onderwijscommissie van de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem
 • Lid Raad van Advies van Proveg

 

Eerder

 • Bestuurslid Stichting Dier en Recht
 • Mede-initiatiefnemer en deelnemer Landelijke Regiegroep Bildung, een samenwerkingsverband van hogescholen en universiteiten om meer bildung in het onderwijs te krijgen.
 • Bestuurslid Stichting Maand van de Filosofie
 • Bestuurslid Stichting An Sich.
 • Adviseur/ mede-oprichter Trees of Wisdom
 • Voorzitter Stichting Lichaamsmateriaal en Medische Informatie.
 • Bestuurslid Bont voor dieren.
 • Lid College van Advies en kandidaat Kamerlid
 • Kandidaat senator voor de Partij voor de Dieren.

Nevenactiviteiten

 • Sinds 2009 geef ik regelmatig lezingen in het land. Deze lezingen (vaak over mens-dierverhoudingen, bildung, het agoramodel en techniekfilosofie) zijn hier niet opgenomen. Ook de media-optredens (opiniestukken in dagbladen en optredens etc. laat ik achterwege.

2020

 • Advieswerk voor een op te richten hogeschool in Gorinchem
 • Initiatief tot de oprichting van een ‘Great Minds Experience’ (ontmoet filosofen en wetenschappers via interactieve hologrammen).

2018/19

 • Organisatie Nacht van de Filosofie in de OBA Amsterdam.
 • Advieswerk en instructie voor het opzetten van persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor leerlingen van Zaanse Agorascholen (BO) en de Zwolse Greijdanusscholen (VO).
 • Petitie aan Tweede Kamer aangeboden over het bewaken van de trias politica. Met Stichting Restore Justice en Ton Derksen.

 

2016-2017

 • Nederlandse Tour georganiseerd voor Martha Nussbaum. Advieswerk voor de Utrechtse Bibliotheek over ontsluiting van de collectie en over inclusie bij publieksevenementen.
 • Keynote op de IAHAIO-conferentie in Parijs.
 • Lancering plan ‘Filosofie op de kaart’ bij de Koninklijke Bibliotheek.

 

2016

 • Conferentie Animal Politics: Justice, Power, and the State, georganiseerd met Eva Meijer (UvA), Janneke Vink & Joost Leuven (Leiden). Gehouden op de ISVW met o.a. Will Kymlicka, Lori Gruen, Robert Garner, Laura Wright, Steven Wise.

2015

 • Promotie aan de Universiteit Leiden op Een beestachtige geschiedenis van de wijsbegeerte (bekroond met de publieksprijs van de Socrates Wisselbeker). Promotor: prof. Paul Cliteur. Copromotor Hans Achterhuis.
 • Oprichting Landelijke Regiegroep Bildung (LRB), een samenwerkingsorgaan van lerarenopleiders uit het HBO en WO. Intiatief van HU en ISVW. Eerste (jaarlijkse) landelijke bildungsconferentie vormgegeven in opdracht van de LRB.

 

2014

 • (Door)ontwikkeling van het Agoramodel met Denker des Vaderlands René Gude.
 • Keynote op NTGZ Symposium ‘Goed bestuur en toezicht’.
 • Initiatief voor een Filosofenpad in Amersfoort en Leusden (met Hadewijch Ouwendijk en Hugo de Groote).

 

2013

 • Oprichting iFilosofie, maandelijkse digitale periodiek van ISVW uitgevers. Hierin veel aandacht voor recente filosofieboeken.

 

2012

 • Organisatie van de Minding Animals Conference aan de Universiteit Utrecht (samen met Tatjana Visak e.a.).

 

2011

 •  Reeks interviews met Nederlandse en Vlaamse eminente denkers (videoproject) met Samuel IJsseling, Herman Berger, Harry Kunneman, Theo de Boer, L.M. de Rijk, Otto Duintjer en Heinz Kimmerle.

 

2008-2009

 • Lezingen aan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Eindhoven, in Nemo en Arminius e.a..

2003

 • Reeks avonden opgezet met de Afrikaanse denkers Paulin Hountondji, Sophie Oluwolé, Kwasi Wiredu en Mogobe Ramose in de Rode Hoed. In samenwerking met Cordaid, Icco, Filosofie Magazine, Rode Hoed en VU-podium.
 • Organisatie Nacht van de filosofie en promotie van de Maand van de filosofie.
 • Filosofische wandelingen voor de Volkskrant.
 • Intern debat tussen VVD’ers geleid over dierenwelzijn i,s.m. Sophia Vereeniging voor Dieren.
 • Tour georganiseerd met Peter Singer langs Nederlandse universiteiten en ministeries.

 

2002

 • Organisator van de Nacht van de filosofie in Felix Meritis, i.o. Stichting Maand van de filosofie.
 • Initiatief tot de Socrates-wisselbeker voor het meest prikkelende filosofieboek uit het Nederlandse taalgebied.
 • Lezingen en filosofische wandelingen, discussies geleid bij debatcentrum Tumult, Felix Meritis, Paradiso en het ICT-café in Amsterdam.
 • Panellid in het tiendelige EO-debatprogramma Silo 36.

 

2001

 • Oprichting van een door onderwijsminister Hermans erkende twee-uursuniversiteit, Universiteit van Felix & Sofie, waar Harry Mulisch promoveerde in de wijsbegeerte.
 • Mede-initiatiefnemer en secretaris van de Stichting Maand van de Filosofie. Deze stichting is een samenwerkingsverband van uitgeverijen, cursusinstituten, bladen en universiteiten.
 • Adviseur Teleac/Not bij het programma Codenaam Mens.
 • Lid alumnicommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit.
 • Columnist (tot 2003) van Netkwesties, een internetperiodiek over nieuwe media en privacy.

 

2000

 • Stichting Lichaamsmateriaal en Medische informatie opgericht (voorzitter). In dit kader opiniestukken gepubliceerd in o.a. Trouw en de Volkskrant.

 

1999

 • Mede-oprichter Stichting An Sich. Deze organiseert het maandelijkse filosofisch café Felix & Sofie te Amsterdam.
 • (Wetenschaps)filosofische wandelingen door Amsterdam voor de Stichting Weten i.s.m. de Volkskrant.

 

1997/98

 • Initiatiefnemer van een petitie voor filosofie in het voortgezet onderwijs. Aangeboden aan onderwijsspecialisten van de Tweede Kamer. (Vak mede hierdoor daadwerkelijk ingevoerd).
 • Scripts geschreven en tv-interviews gehouden voor In Search of Wisdom (Denken Doorzien), een 24-delig tv-serie van Teleac/Not & Intelecom (VS) Interviews met Masao Abe, Paul Ricoeur, Bernard Williams, Ronald Dworkin, Richard Rorty, en Jean-François Lyotard.
 • Opiniestukken in de Volkskrant, Het Parool en Utrechts Nieuwsblad over politieke inbedding van ontwikkelingen in genetica. Bijdragen aan radiodebatten.

 

1996-98

 • Mede-organisator/discussieleider van het maandelijkse filosofisch café Hofman in Utrecht.

 

1994- heden

 • Gitarist in meerdere bands (Wereldberoemd in de oefenruimte).

 

Publicatielijst

Boeken

 • Denkers en dwalers. Een geschiedenis van de filosofie in de Lage Landen, ISVW uitgevers, Leusden 2022
 • De kinderen van Chronos (jeugdboek met tekeningen van Marthe Kerkwijk), ISVW uitgevers, Leusden 2021.
 • Amor Fati. Filosoferen tegen het einde, met André de Vries, ISVW uitgevers, Leusden 2017.
 • Een beestachtige geschiedenis van de filosofie, ISVW uitgevers, Leusden 2015.
 • Democratie voor dieren, Uitgeverij Contact, Amsterdam 2009.
 • Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen, Uitgeverij Contact, Amsterdam 2000 (2 drukken).

 

Gepland:

 • Geschiedenis van de filosofie in Nederland en Vlaanderen, ISVW uitgevers, Leusden 2021
 • Zoölogische revolutie, 2023/24

 

Redactie van boeken

 • Filosofen lexicon, met Ruben Heijloo (Red), Veen Magazines, Amsterdam 2003 (6 drukken)
 • De Zaanse Agora, met Anneke Bax, Marja Bruinsma en Gerard van Stralen, ISVW uitgevers, Leusden 2015.
 • Dit is Lyotard. Zijn belangrijkste geschriften, samenstelling, inleiding en redactie, Uitg. Agora, Kampen 2003.
 • Filosofie Scheurkalender. Deze kalender bedacht, mede gevuld, en jaarlijks redactie gevoerd in periode 2001 tot 2007.

 

Bijdragen in boeken

 • ‘De toekomst die komt vanzelf.’ Inleiding bij De taal van het denken. De toekomst van het Nederlandstalige filosofieboek, met bijdragen van René ten Bos, Wouter van Gils, Marli Huijer e.a, uitg. Boom, Amsterdam 2020.
 • Interview met René Gude in René Gude over René Descartes, ISVW uitgevers, Leusden 2019.
 • ‘Eating people is wrong’, in Diner pensant, Valerie Granberg (red.), ISVW uitgevers 2018.
 • Voorwoord bij Denken over dieren van Richard David Precht, Uitgeverij Ten Have 2017.
 • Nawoord bij Als de uil van Minerva uitvliegt, ISVW uitgevers, Leusden 2017.
 • Inleiding in Filosofie en onderwijs van Alderik Visser en Frans Kusters, ISVW uitgevers 2016.
 • Inleiding samen met René Gude voor 3000 jaar denken over onderwijs van Henk Sissing, Boom Uitgevers Amsterdam 2015.
 • Introductie in Zinvolle volzinnen van René Gude, ISVW uitgevers 2015.
 • ‘Het bilden van leraren, leerlingen en andere dieren’ in En Denken. Bildung voor leraren, (red. Gerard van Stralen en René Gude), ISVW uitgevers 2015.
 • ‘De drie gratiën van het onderwijs’ in Waar, goed en schoon onderwijs, ISVW uitgevers
 • ‘Een korte geschiedenis van het denken over het dier in vier dierenbevrijdingen’ in: Bij de beesten af!, Bastiaan Rijpkema en Machteld Zee (red.), Prometheus 2013.
 • Interviews in Denkers van deze tijd (Bart Brandsma & Ben Kuiken, red.) uitgeverij Kok Agora 1996.
 • ‘Filosofie.’ Vergelijking van filosofiefaculteiten in de Hoger Onderwijsgids
 • ‘Een fusie van de VU en UVA moet bespreekbaar zijn’, in: Vrij van kerk, staat en … verleden. Moet het bijzondere van de VU worden afgeschaft?, W. Haan en A. van Harskamp (red.), VU Uitgeverij, Amsterdam 1991.

 

Gepland:

 • Essay in Animals in our midst, The Challenges of Co-existing with Animals in the Anthropocene, Bernice Bovenkerk and Jozef Keulartz eds., Springer 2021.

 

Artikelen in kranten en tijdschriften

De volledigere lijst van artikelen is te raadplegen op ernoeskens.nl/artikelen

 • ‘Rechten voor dieren’ in: Beleid & Maatschappij, Boom Uitgevers Amsterdam, 3, 2020.
 • Circa 150 artikelen in Filosofie Magazine (interviews, recensies, essays etc.) Periode 1992–2018.
 • Ruim 40 artikel en interviews en video’s in iFilosofie, hoofdzakelijk over recent verschenen boeken.
 • ‘Flaneren voor de revolutie in de protestmars’, in Letter & Geest van Trouw, 12 okt. 2019.
 • Enige tientallen opiniestukken en interviews voor de Volkskrant en NRC over diergerelateerde zaken (periode 2009-heden).
 • Enkele columns in Van twaalf tot achttien over bildung, jan. 2018, 2020.
 • ‘De mens en zijn dierenrechten’ in: In staat tot natuur, uitgave van Wijsgerig festival Drift, Amsterdam 2016.
 • ‘Een tweede doorbraak, ISVW als huis van de praktische filosofie’, met Sadije Bunjaku, in Filosofie & Praktijk, 34, n.1, 2014.
 • ‘De bivakmuts van ‘Dieractivist nr. 1’, in Idee, jaargang 35 no. 4 aug. 2014.
 • Een tiental columns over de juridisering van het dier op de website Animals Today (periode 2011-2015).
 • Tekst van mij centraal in het Havo-eindexamen Nederlands, 2011.
 • ‘There is no Justice, just us’, in Justitiële verkenningen, Uitgeverij Boom Juridisch, vol. 35, aflevering 7, 2009.
 • Enige tientallen columns over het destijds opkomend internet voor Netkwesties, het tijdschrift van Xs4all.nl, 2003.
 • ‘The Miracle’, podcast met computerpionier Lidy Zweers-de Ronde, 2001.
 • Enige tientallen interviews, nieuwsberichten en reportages in Hkwadraat, het tijdschrift van Hogeschool Haarlem. Periode 1993-1994.
 • Circa 500 interviews, nieuwsberichten en reportages in Ad Valvas, het weekblad van de Vrije Universiteit. Periode 1990-1996.

 

Gepland:

 • Reeks artikelen over Nederlandse denkers in Trouw over de geschiedenis van de filosofie in de Lage Landen

 

Cursussen, colleges en lezingen

Bij de ISVW heb ik tal van (beroeps)opleidingen en cursussen in elkaar gezet, waarbij ik andere docenten inhuurde. Deze laat ik, hier buiten beschouwing. Ook de kleinere lezingen (gemiddeld 2 x per maand) bij filosofische cafés, boekhandels en dergelijke blijven onvermeld.

 

 • ‘Het doen alsof van Hans Vaihinger’ – lezing voor 38CC Delft (2020)
 • ‘Zoölogische revolutie’ – lezing voor PvdD Utrecht (2020).
 • ‘Democracy for Animals’ – gastcollege bij Animal Studies UVA (2020).
 • Gespreksleiding Nacht van de filosofie in Arminius in Rotterdam (2020).
 • ‘Legal options to protect the Amazon’ – lezing voor Docking Station (2020) ‘Geschiedenis van de filosofie in de Lage Landen’ – ISVW Summer School, 13 dagdelen met reader (2019).
 • ‘Bildung voor schoolleiders’ – dagcursus voor de Algemene Vereniging van Schoolleiders (jaarlijks terugkerend 2016-2020).
 • ‘The rights of other beings beyond the Antropocene’ – lezing voor STRP Eindhoven (2019).
 • ‘Dierenrechten’ – weekendcursus voor professionals uit de dierenwereld op de ISVW (5 dagdelen met reader (2018).
 • ‘Filosofische wandeling door Leiden’ – voor de Vrienden van de ISVW (2018).
 • ‘Hoe schrijf ik een filosofieboek’ – dagdeel in de weekendcursus van Editio (ISVW 2019).
 • ‘Passend onderwijs. Passend waarbij?’ – dagdeel voor Learnovate (2018).
 • ‘Samenwerken aan de hand van het Agoramodel’ – dagcursus voor ambtenaren en managers van bedrijven bij Dialoogplein te Doorn (2018).
 • ‘Presocraten’ en ‘Nietzsche’ – Twee dagdelen in de ISVW-cursus Grote denkers. (2018).
 • ‘De paarden van Plato’ – weekendcursus filosofische antropologie ISVW (2018).

‘De antropologie van Plato’ – lezing in de OBA op de Uitmarkt (2018).

 • ‘Zoölogische revolutie’ – lezing voor de Vrienden van de ISVW (2018). .‘Kinderparlement’ –  voorzitten van een politiek debat voor en door PO-scholen in Gouda. Voor Stichting Trees of Wisdom (2018).
 • ‘Integration in schools – dagcursus voor Italiaanse, Spaanse en Nederlandse schoolleider verenigd in Move te Den Bosch (2017).
 • ‘Wat als de tijd cyclisch is?’ – dagdeel in ISVW Tijdweek (2017).
 • ‘De hertjes van Hitler’ – dagdeel in een uiteraard kritische Hitlerweek op de ISVW (2017).
 • ‘De hermetische collectie van Ritman’ – lezing en stadswandeling voor de Vrienden van de ISVW (2017).
 • Reeks socratische gesprekken voor de Raad van Beheer van Royal Cosun. Laten ook voor de Ledenraad van hetzelfde bedrijf. (2017-2018).
 • ‘Bossche sferen’ – tiendaagse cursus met Marlou van Paridon e.a. om te integreren aan de hand van het Agoramodel. In opdracht van de gemeente Den Bosch om vluchtelingen en Bosschenaren kennis te laten maken met de verschillende aspecten van de samenleving. (2017)
 • Stand-up filosofie – samen met Daan Roovers en Frank Meester tijdens de Nijmeegse nacht van de filosofie (2017).
 • ‘Onderwijs aan de hand van het Agoramodel’ – dagcursus voor Reggesteyn-scholen (2017).
 • ‘Dierenrechten’ – voor de PvdD (2017).
 • ‘So how about plants?’ – lecture at the Animal Politics Conference (2016)
 • ‘Dierenrechten’ – lezing op het Drift festival (2016),
 • ‘Bloed & bloedroes’ – Gespreksleiding in Spui 25 (2016).
 • ‘Mode in de ziel’ – historisch-antropologische dagcursus voor het Centrum voor Zelfbezinning (2016).
 • ‘Toekomst van het filosofieonderwijs’ – lezing voor VO-docenten filosofie van de VFVO (2016).
 • ‘Bildung in je les. Welke didactiek zet je in om te komen tot bildung?’ Zomercursus voor Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht. (2016).
 • ‘Erasmus’ – dagdeel voor Nederlandse stadsgidsen van ’t Gilde.
 • ‘Zin in werk’ – dagcursus.in de ISVW-beroepsopleiding Zingeven aan werk (jaarlijks 2015-2020).
 • ‘Spoorlezing 2015: Dierenrechten’ – in Arminius voor de Nederlandse Spoorwegen (2015).
 • ‘Dierenrechten’ –dagdeel in de kaderopleiding van de Partij voor de Dieren (2015 en 2016).
 • Publiek interview met de Franse denker Matthieu Ricard voor School of Life (2015).
 • ‘Onze dieren: burgers of hamburgers’ – lezing in het tv-programma Utopia (2015).
 • ‘Dierenrechten’ – lezing op de Veggiefair (2015).
 • ‘Bildung voor leraren’ – dagcursus voor directeuren Agorascholen (2015).
 • ‘Dierenrechten’ – gastcollege aan de Radboud Universiteit (2015).
 • ‘Burgerschap’ – gastcollege bij Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht (2015).
 • ‘Bildung als deradicalisering’ – dagdeel op de bildungsconferentie van de Landelijke Regiegroep Bildung (2015).
 • ‘De Simone de Beauvoirs-karaktertest’ – dagdeel op de ISVW (2014).
 • ‘De loop-der-dingenmoraal’ – lezing in Kamp Amersfoort (2014).
 • Intergenerational cooperation – lezing voor Earth Charter (2014).
 • ‘Interview met Markus Gabriel’ – Brainwashfestival (2014).
 • ‘Geschiedenis van het vlees’ – gastcollege bij Aeres hogeschool Dronten (2014).
 • ‘Techniekfilosofie voor artsen’ – dagcursus op de ISVW (2014).
 • ‘Valorisatie van filosofieonderzoek’ – dagdeel bij de Onderzoeksschool Wijsbegeerte (2014).
 • ‘Vorm, natuur, architectuur’ – lezing voor Casla Almere (2013).
 • Bij de beesten af!’ – debatavond Arminius (2013).
 • ‘Animal Rights’ – gastcollege Van Hall Larenstein (2013).
 • ‘De ideale wereld’ – lezing voor Dierencoalitie (2013).
 • ‘Kleine geschiedenis van het zelf’ – dagdeel in de NRC Academie ‘Wat je denkt, ben je zelf’ (2013).
 • ‘René Gude-week’ – Twee dagdelen op de ISVW (2012).
 • ‘Bildung voor leraren’ – dagcursus bij de Hogeschool Zeeland (2012).
 • ‘Waar zit jij?’ – dagdeel de NRC Academie ‘Breinrevolutie (2012).
 • ‘Filosofische antropologie’  –  weekendcursus op de ISVW (2012).
 • ‘Integriteit voor woningcoöperaties’ – dagcursus voor Volksbelang samen met René Gude (2010).
 • ‘Het begrip ‘crisis’’ – dagcursus voor Nederlandse crisisbestrijders, voornamelijk brandweer, ambulancediensten, politiediensten (2012).
 • ‘Ik lust je rauw’ – debat met Hal Herzog en Tinkebell over de wispelturige relatie tussen mens en dier. De Rode Hoed (2011).
 • ‘Niets tegen rituelen. Pleidooi voor afschaffing van de onverdoofde slacht’ – lezing en debat in de Amsterdamse synagoge (2011).
 • ‘Over het nut van misbaksels’ – openingsspeech nieuw ISVW-hotel (2011),
 • ‘Denken over dieren’ – lezing voor Studium Generale Leiden (2011).
 • ‘Controle’ – dagdeel voor de directie van Ikea-Europa (2011).
 • ‘Vrijheid van de jeugd’ – gespreksleiding in Arminius in Rotterdam. (2010).
 • De zin en onzin van dierenrechten – Pink-debat op de Universiteit Leiden (2010)
 • ‘Dieren(welzijn) op het menu’- debat met Coen Simon in Kasteel Groeneveld (2010).
 • ‘Spinoza in Amsterdam’ – stadswandeling tijdens Amsterdamse dag van de geschiedenis (2010).
 • Democratie voor Dieren’ – debat over gewelddadig dierenactivisme met Esther Ouwehand, Paul Cliteur en Martje Fentener van Vlissingen Arminius (2009).
 • ‘Dierenrechten’ – lezing voor Studium Generale Groningen (2009).
 • ‘Descartes in Amsterdam’ – stadswandeling in het kader van de Amsterdamse dag van de geschiedenis (2009).
 • Publiek Interview met Peter Sloterdijk’ – ISVW (2009).
 • Eerdere lezingen zijn niet systematisch gearchiveerd.

 

 

 

Unlimited skins

Changing template's colors is super simple - check out how your favorite color looks. Learn More»

Advanced Admin

Changing template's colors is super simple - check out how your favorite color looks. Learn More»

jQuery Powered

Changing template's colors is super simple - check out how your favorite color looks. Learn More»
Copyright © Dandelion by Pexeto