Erno Bernardus Eskens, Tel. 06-53833837, nox@xs4all.nl, ernoeskens.nl

Werk

Mei 2019 – heden

 • Uitgever filosofie en geschiedenis bij de Boom Uitgevers Amsterdam

2013-april 2019

 • Programmadirecteur & uitgever bij de Internationale School voor Wijsbegeerte. Lid MT. Verantwoordelijk voor het cursusinstituut, opleidingsinstituut, ISVW uitgevers en de adviestak. Tevens oprichter en (ex-)hoofdredacteur van het multimediale tijdschrift iFilosofie.

Juni 2010-2013

 • Hoofd cursusinstituut ISVW en vanaf 2011 ook uitgever/oprichter ISVW uitgevers.

Feb. 2003-2010 

 • Uitgever wetenschappelijke boekenuitgeverij en lid management team bij Veen Magazines. Reorganisatie doorgevoerd en productie van zo’n veertig boeken en scheurkalenders per jaar over wetenschap, filosofie en geschiedenis met een omzet van ca. 2M. Aansturing directe personeelsleden en een uitgebreid netwerk van auteurs, correctoren, vormgevers, drukkers, vertegenwoordigers, etc.

Jan 2001-2003

 • Hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Bedenker en samensteller Filosofie-Scheurkalender en redacteur/uitgever van het Kritisch Denkerslexicon (Veen magazines).

Mrt. 1996-jan 2001

 • Eindredacteur bij Filosofie Magazine.

Jan. 1994-mrt 1996

 • Freelance eindredacteur bij Filosofie Magazine.

Okt. 1993-mrt 1996

 • Wetenschapsredacteur en (vanaf dec 1994 ook) eindredacteur bij Ad Valvas, het weekblad van de Vrije Universiteit.

Maart 1993- feb. 1994 

 • Redacteur bij HKwadraat, het maandblad van de Hogeschool Haarlem.

Zomer 1992-jan. 1994 

 • Freelance-redacteur bij Filosofie Magazine.

Sept. 1990-okt. 1992   

 • Assistent-coördinator van het Instituut voor Ethiek van de Vrije Universiteit.

Maart 1990-sept.1993  

 • Freelance wetenschapsredacteur bij Ad Valvas en bij de bladen Nieuwsflits voor Architecten, Exportpromotion (Engelstalig) en Werk & Studie.

Jan.-nov. 1990

 • Student-assistentschappen bij de filosofiefaculteit en het Instituut voor Ethiek van de Vrije Universiteit. Congressen georganiseerd.

Nevenfuncties

2019

 • Lijstduwer voor de Partij voor de Dieren voor de senaat

2005-2019

 • Penningmeester Stichting Dier & recht Nederland. Lancering Review Of Animal Rights, bedoeld om juristen en wetenschappers te interesseren voor wetsvorming op het gebied van dierenwelzijn.

2017-2019

 • Adviseur bij Proveg
 • Adviseur bij Trees of Wisdom

2012-2018 

  • Initiatiefnemer en deelnemer Landelijke Regiegroep Bildung, een samenwerkingsverband van hogescholen en universiteiten om meer bildung in het onderwijs te krijgen.

Eerdere nevenfuncties o.a.:

   • Voorzitter Stichting Lichaamsmateriaal en Medische Informatie
   • Bestuurslid Stichting Maand van de Filosofie
   • Bestuurslid Stichting An Sich
   • Bestuurslid Bont voor dieren
   • Lid College van Advies Partij voor de Dieren

Nevenactiviteiten

 

Gepland

   • Verschijning kinderboek over de oorsprong van de filosofie/wetenschap
   • Verschijning boek over de wetenschappelijke en filosofisch-juridische status van planten, dieren en natuurgebieden.

2016-2017

   • Verschijning van Amor fati; filosoferen tegen het einde. Een briefwisseling tussen wetenschapsfilosoof André de Vries en mijzelf. Nawoord in het boek Als de uil van Minerva uitvliegt. Voorwoord bij Denken over dieren van Richard David Precht.

2016-2017

   • Optredens in TV-programma’s als 1Vandaag, RTL-nieuws, Editie NL etc. over filosofie en dierethiek. Interviews in landelijke dagbladen.

2015

   • Promotie aan de Universiteit Leiden (rechtsfilosofie) op Een beestachtige geschiedenis van de wijsbegeerte (bekroond met de publieksprijs van de Socrates Wisselbeker). Inleiding met René Gude bij 3000 jaar denkers over onderwijs.

2014-2015

   • Ontwikkeling van het agoramodel samen met Denker des Vaderlands René Gude.

2008-2009

   • Verschijning Democratie voor dieren (Uitgeverij Contact) over dieractivisme en dierenrecht. Opiniestukken in Volkskrant en Trouw.
   • Heruitgave Filosofische Reisgids voor Nederland en Vlaanderen. Lezingen aan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Eindhoven, in Nemo en Arminius e.a..
   • Op de kieslijst voor de senaat namens de Partij voor de Dieren.

2006-2007 

   • Verschillende artikelen in Filosofie Magazine. Bijdragen aan de Nacht van de filosofie. Verschillende herdrukken van Filosofen Lexicon.

2004

   • Beleidsadvies voor Stichting Varkens in Nood.
   • Verschijning Filosofen Lexicon (samen met Ruben Heijloo, uitg. Veen Magazines)

2003

   • Organisatie Nacht van de filosofie en promotie van de Maand van de filosofie. Filosofische wandelingen verzorgd.
   • Voor de Sophia Vereeniging voor Dieren een debat geleid met VVD’ers (o.a. Paul Cliteur en Erica Terpstra) over dierenwelzijn. Verschijning van de door mij samengestelde bloemlezing Dit is Lyotard (uitgeverij Kok Agora).

2002

   • Organisator van de Nacht van de filosofie in Felix Meritis, i.o. Stichting Maand van de filosofie.
   • Initiatief tot de Socrates-wisselbeker voor het meest prikkelende filosofieboek uit het Nederlandse taalgebied.
   • Lezingen en filosofische wandelingen, discussies geleid bij debatcentrum Tumult, Felix Meritis, Paradiso en het ICT-café in Amsterdam.
   • Panellid in het tiendelige EO-debatprogramma Silo 36.
   • Oprichting van de door onderwijsminister Hermans erkende eendagsuniversiteit Felix & Sofie, waar Harry Mulisch promoveerde in de wijsbegeerte.

2001

   • Mede-initiatiefnemer en secretaris van de Stichting Maand van de Filosofie. Deze stichting is een samenwerkingsverband van uitgeverijen, cursusinstituten, bladen en universiteiten.
   • Adviseur Teleac/Not bij het programma Codenaam Mens.
   • Lid alumnicommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit.
   • Columnist van Netkwesties, een internetperiodiek over nieuwe media en privacy.

2000

   • Publicatie van de Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen (Uitgeverij Contact). In dit werk wordt de geschiedenis van de filosofie in Nederland en Vlaanderen geografisch beschreven.
   • Stichting Lichaamsmateriaal en Medische informatie opgericht (voorzitter). In dit kader opiniestukken gepubliceerd in o.a. Trouw en de Volkskrant.

1999

   • Stichting An Sich opgericht. An Sich organiseert het maandelijkse filosofisch café Felix & Sofie in Felix Meritis te Amsterdam.
   • (Wetenschaps)filosofische wandelingen door Amsterdam voor de Stichting Weten i.s.m. de Volkskrant.

1997/98

   • Initiatiefnemer van een petitie voor filosofie in het voortgezet onderwijs. Aangeboden aan onderwijsspecialisten van de Tweede Kamer. (Vak hierdoor daadwerkelijk ingevoerd).
   • Scripts geschreven en tv-interviews gehouden met Europese en Japanse denkers voor In Search of Wisdom (Denken Doorzien), een 24-delig tv-serie van Teleac/Not & Intelecom (VS)
   • Opiniestukken in de Volkskrant, Het Parool en Utrechts Nieuwsblad over politieke inbedding van ontwikkelingen in genetica. Bijdragen aan radiodebatten.
   • Organisator/discussieleider van het maandelijkse filosofisch café Hofman in Utrecht.
   • Lid commissie ondernemingsraad van Veen Uitgevers Groep.

1996-heden

   • (Bas)gitarist-songwriter bij de bands Dem en Logics.

1996

  • Bijdrage aan de Hoger Onderwijsgids 1996. Bijdrage aan Denkers van deze tijd (Bart Brandsma & Ben Kuiken, red.) uitgeverij Kok Agora 1996). Incidentele publicaties in universiteitsbladen, Trends (Vlaams economisch blad), Het Parool, en in het dagblad Trouw  (Letter & Geest). Lezingencyclus bedacht en mede georganiseerd met Afrikaanse denkers in de Rode Hoed.

 

 

 

Unlimited skins

Changing template's colors is super simple - check out how your favorite color looks. Learn More»

Advanced Admin

Changing template's colors is super simple - check out how your favorite color looks. Learn More»

jQuery Powered

Changing template's colors is super simple - check out how your favorite color looks. Learn More»
Copyright © Dandelion by Pexeto