Agenda



19 januari 2018 › Presentatie van het boek Bildung Speciaal

  Praatje bij de presentatie van het boek Bildung Speciaal (Gerard van Stralen, red.) Locatie: De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort, Collegezaal A2.02

21 januari 2018 › Open dag ISVW

  Introductie bij de Open dag van de ISVW. (Tevens optreden van René ten Bos en veel andere ISVW-docenten).
  www.isvw.nl

26 februari 2018 › Arnhem - Amor fati-lezing

  Voor de Rotary in Arnhem

13 maart 2018 › Reehorst Ede - Onderwijs moet voorbereiden op een wereld die er nog niet is

  Hoe leiden we mensen op voor een wereld die we nog niet kennen? We moeten leerlingen opleiden om zich behendig in de veranderende wereld te bewegen. Daarbij doemt die eeuwige vraag naar de zin van het leven weer op. Misschien moeten we hen opleiden voor een zinvol leven in plaats van voor een baan. Het is hoog tijd om daar over na te denken.

30 maart 2018 › Amsterdam ObA - Nacht van de filosofie

  Met componist Jan Bosveld maakte ik een stuk over onze stervende vriend André de Vries. Het stuk heet Amor Fati en wordt opgevoerd met 28 blazers en percussionisten. Dit op de Nacht van de filosofie die de ISVW en ObA organiseren
  www.isvw.nl

9 mei 2018 › Zaandam - Agorascholen

  Optreden op het jaarlijkse congres van de Agorascholen in Zaandam



Verleden


13 januari 2018 › Agoramodel en bildung

  Lezing in het kader van de opleiding Bildung voor PO-schoolleiders bij de ISVW

8 januari 2018 › Working with the Agoramodel

  Engelstalige lezing over het agoramodel voor Move, een Europees onderwijsproject in opdracht van Weener XL. Niet publiek toegankelijk.

4 december 2017 › Leusden - NRC academie - lezing over Mein Kampf, Hitlers verboden boek

  De ISVW organiseert een week over Hitlers boek Mein Kampf dat in 2018 in vertaling verschijnt. Deze week buigen bekende historici en filosofen zich over de betekenis, herkomst en doorwerking van het beruchte boek. Ik verzorg de inleiding en spreek over de al dan niet terechte vergelijking van de holocaust en de zogeheten 'dierenholocaust'.
  isvw.nl

14 november 2017 › Doorn - Samenwerken met het agoramodel

  Samenwerken menselijke betekenis geven met het Agoramodel – Erno Eskens Samenwerken menselijke betekenis geven met het Agoramodel Deze dag is een initiatief van de School voor Samenwerken Wat maakt samenwerken zinnig en hoe houdt je zin in samenwerken? In de huidige dynamische en complexe tijd dreigen we vaker de zin in samenwerken te verliezen. Dit terwijl verwacht wordt dat je als volledig mens deelneemt aan samenwerken en hierin integraal tot je recht komt. Uitgangspunt daarbij is dat je meer bent dan alleen talent en competenties en weet waar je waarde aan hecht. De constante tijdsdruk zorgt echter dat we niet stil staan bij wat we persoonlijk verstaan onder zinnig samenwerken. Doen we dit wel dan winnen we juist tijd en energie, omdat we onszelf en situaties beter begrijpen en bespreken. Het Agoramodel rubriceert verschillende waarden die spelen in een samenwerking en is bij uitstek geschikt om ingewikkelde kwesties in bedrijven en organisaties in kaart te brengen, je eigen perspectief op de wereld te verbreden, meningsverschillen te duiden en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het heeft de laatste jaren snel furore gemaakt binnen bedrijven en (school)organisaties, maar ook bij trainers en tal van individuen. Inmiddels richten enkele tientallen scholen er hun onderwijs mee in en zijn er verschillende boeken over verschenen. Het boek Het Agoramodel, de wereld is eenvoudiger dan je denkt vormt de basis voor deze dag. De auteur René Gude, wijle denker des vaderlands en directeur van het ISVW, gaf de aanzet tot het Agoramodel. In het recent verschenen boek Werk verZetten van Peter Henk Steenhuis wordt het model meer toegespitst op de zin van werk.
  http://stapdialoog.nl/blog/samenwerken-betekenis-geven-met-het-agoramodel/

12 november 2017 › Lezing InScience - Dutch International Science Film Festival

  Van 8 t/m 12 november 2017 vindt in LUX Nijmegen het InScience festival plaats. Op 12 november wordt de film Tarzans Testicles gedraaid. Deze film, over dierproeven, wordt door mij van commentaar voorzien. Tarzan's Testicles draait op zondag 12 november van 13.30 tot 15.30.
  https://www.insciencefestival.nl/

28 oktober 2017 › Jaarbeurs Utrecht - Vegfest - hebben planten ook belangen?

  Wie dieren eet voelt zich daar vaak schuldig over. Waarom hebben we dat minder bij planten? Hebben zij soms geen belangen en zijn zij daarom minder van belang? Lezing op nog nader te plannen tijdstip in dit weekend.
  https://www.vegfest.nl/

20 oktober 2017 › KB Den Haag - lezing bij discussiemiddag Filosofie op de kaart!

  Op 20 oktober organiseert de KB in samenwerking met De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en Tresoar de discussiemiddag Filosofie op de kaart! Vragen die centraal staan zijn: Hoe kunnen we slimmer worden? Hoe kunnen we lastige vragen beantwoorden? Wat is vrijheid van meningsuiting? Durf je zelf voor je mening uit te komen? Waarom vinden we iets mooi? Kunnen computers slimmer worden dan mensen? Sprekers en publiek zoeken voor de beantwoording van deze vragen o.a. inspiratie bij bekende Nederlandse filosofen als Spinoza en Hemsterhuis. Laat hedendaagse opiniemaker Bas Haring u uitdagen om zelf hierover na te denken. Samen zetten we filosofie op de kaart! 13.00 uur: Welkom door de dagvoorzitter 13.05-13.20 uur: Kunnen computers slimmer worden dan mensen?, keynote door Bas Haring 13.20-13.50 uur: Spinoza op de kaart, door Erno Eskens, filosoof, politicoloog, auteur en programmadirecteur van de Internationale School voor wijsbegeerte, ISVW 13.50-14.20 uur: Hemsterhuis en zijn betrekkingen, door dr. Jacob van Sluis, Vakbibliothecaris Theologie & Filosofie, Tresoar 14.20-14.30 uur: Discussie met de zaal 14.30-14.45 uur: pauze 14.45-15.15 uur: Vergeten, verguisd of vereerd? Opiniemakers door de eeuwen heen uit de KB-collectie, door Kirsten Hulsker, collectiespecialist KB 15.15-15:45 uur: Slimmer worden met de KB en Wikipedia, door Olaf Janssen, Open data en Wikimediacoördinator, KB 15:45-16.15 uur: Discussie met de zaal 16.15-17.00 uur: borrel Plaats en datum Aula Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag 20 oktober 2017, 13 tot 17 uur De toegang is € 5 en de capaciteit is beperkt
  https://www.kb.nl/nieuws/2017/discussiemiddag-filosofie-op-de-kaart

15 oktober 2017 › Filosofische wandeling door Amsterdam

  Filosofische wandeling voor de Vrienden van de ISVW met bezoek aan het Huis met de Hoofden, het nieuwe onderkomen van de Bibliotheca Philosophica Hermetica

14 oktober 2017 › Het Blauwe Meer in Dinxperlo - Premiere Amor fati

  De briefwisseling die ik had met André de Vries, te vinden in het boek Amor Fati, heeft componist Jan Bosveld geïnspireerd tot een prachtig en gelijknamig muziekstuk. Je hoort in de muziek de moeilijke vragen van onze briefwisseling terug: wanneer is je leven geslaagd, hoe kun je een moeilijk lot verdragen? Deze vragen komen voort uit een gedachtenexperiment van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. “Op een dag, zo schrijft Nietzsche in ‘Die fröhliche Wissenschaft’, staat er een demon naast je, met een briefje in de hand. ‘Dit is een ticket van het volgende leven’, zegt de demon. ‘Maar het is precies hetzelfde leven als jij nu leidt. Wil je het ticket hebben of niet? Jij moet beslissen. Als je in staat bent te zeggen: ‘Ja, nog duizend keer’, heb je amor fati, dan ben je in staat je lot te omarmen.” André overleed tot mijn grote spijt op 24 juli 2017. Hij wordt nu met een muziekstuk geëerd door componist Jan Bosveld met wie hij al sinds de middelbare school bevriend was. Beiden studeerden op het Stedelijk Conservatorium Arnhem. Na te zijn afgestudeerd als hoornist ging André op de Radboud Universiteit filosofie studeren. Amor fati is een solowerk voor euphonium met begeleiding van fanfareorkest of brassband. Hier een voorproefje: https://www.janbosveld.nl/www2/samples/amorfati.mp3
  https://www.janbosveld.nl/nl/nieuws-kolommen/

14 oktober 2017 › Leusden - Restore Justice

  Naar aanleiding van de weinig wetenschappelijke manier van redeneren in de zaak Baybasin hebben gevangenisdirecteuren en anderen de stichting Restore Justice opgericht. Ik zit de dag voor. De bijeenkomst is alleen voor experts en betrokken toegankelijk.

11 oktober 2017 › Breda - Chasse Theater - Tenzij je een beter plan hebt

  Optreden in het theaterstuk: In een Japans onderzoeksstation voor apen woont een chimpansee die veel beter dan mensen getallenreeksen bleek te kunnen onthouden. In allerijl werden mensen met een fotografisch geheugen bijeengetrommeld om het tegen de aap op te nemen. Honderdvijftig jaar na Darwin willen we kennelijk nog steeds beter zijn dan dieren. Laat staan dat we gelijk zouden zijn aan planten of dingen. En dat is niet alleen omdat we daarmee heel wat rechten zouden inleveren, maar ook omdat het daadwerkelijk onze verbeelding voorbij gaat. Is de mens wel in staat zichzelf uit het centrum van het denken weg te halen? Inmiddels roepen steeds meer denkers op om de relatie tussen mens, dier, natuur en ding bij te stellen en worden er steeds meer proefschriften over de post-humanistische zaak geschreven. Er zijn zelfs verenigingen die je vragen de mier in jezelf wakker te maken. Omdat ze die proefschriften lang niet allemaal uitgelezen kregen en de mier in zichzelf niet wakker kregen, proberen theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit iets anders. In samenwerking met journalisten, activisten, filosofen, juristen en een mediastrateeg gaan theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit op zoek naar een manier om een wereld te verbeelden waar de mens niet de maat der dingen is. Tenzij je een beter plan hebt. www.tenzijjeeenbeterplanhebt.nl
  https://www.chasse.nl/theater/programma/tenzij-je-een-beter-plan-hebt

9 oktober 2017 › Den Bosch - Move - The agoramodel as an integration method

  Besloten Engelstalige sessie

5 oktober 2017 › Doorn-Zonheuvel: Basisdag School voor Samenwerken

  Basisdag School voor Samenwerken met Tonnie v/d Zouwen, Erno Eskens, Paul Bessems en John van Balen Samenwerken, maar dan anders… Zoals dat gaat in de klassieke school krijgt het programma vorm mét en dóór degenen die deelnemen. Het programma van de School voor Samenwerken start met een Basisdag (alle dagen zijn los te volgen) met medewerking van Tonnie van der Zouwen, Paul Bessems, Erno Eskens en John van Balen en dialoogbegeleiders uit het netwerk van de STAP-dialoog. Voor wie? De Basisdag “Samenwerken, maar dan anders” ondersteunt bestuurders / directeuren, managers en stafverantwoordelijken bij het aanscherpen van hun kijk op samenwerken binnen en vooral tussen organisaties. Daarbij gaat het ook om de manier waarop ze dit zelf (en samen) willen beïnvloeden.
  http://stapdialoog.nl/blog/de-basisdag-met-tonnie-vd-zouwen-erno-eskens-paul-bessems-en-john-van-balen/

2 oktober 2017 › Leusden - lezing Zin in werk

  Lezing in de beroepsopleiding Zin in werk bij de ISVW. Je werkt al geruime tijd met wisselende voldoening en zoekt nu de sleutel om meer zin en betekenis te kunnen geven aan je werk en dat van anderen in je organisatie. In deze filosofische beroepsopleiding leer je ruimte te maken voor zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, betekenis en kwaliteit. Ook leer je omgaan met de frictie tussen zin geven en de bestaande kaders, normen en gewoonten die heersen in je organisatie. Deze bestaande kaders en gewoonten zijn er vaak niet voor niets, maar kunnen soms frustratie oproepen en ervaren worden als stug, zinloos en onveranderlijk. Toch blijkt het eigenlijk altijd mogelijk ruimte te vinden voor zingeving, zodat ondanks de weerbarstige realiteit het werk als betekenisvol en eigen kan worden ervaren. Filosofen hebben in de afgelopen 2500 jaar hier verschillende methoden voor ontwikkeld die ook in de huidige praktijk verrassend efficiënt blijken als tegengif tegen de dreiging van betekenisloosheid.
  https://isvw.nl/cursussen/zin-geven-aan-werk/

20 juni 2017 › Den Bosch - start Het sociaal contract van Den Bosch met vluchtelingen en Bosschenaren

  Project waarbij statushouders en Bosschenaren per sfeer van het agoramodel op zoek gaan naar datgene waarover we echt met elkaar eens moeten zijn. Het mondt uit in een sociaal contract. Dit project is een initiatief van de Internationale School Voor Wijsbegeerte en Weener XL. Idee en projectleiding: Erno Eskens. Gespreksleiding: Marlou van Paridon Datum: di 20 juni Tijd: 15:00-17:00 Locatie: Onderwijsboulevard 215 te ’s-Hertogenbosch Ruimte: Xplora (bibliotheek)

16 juni 2017 › Bijendebat

  Met de dierenbescherming, Romee van der Zee - Wetenschappelijk bijenonderzoeker, Annemieke Timmerman - van de Nederlandse Bijenvereniging, Willem Vermaat - Dierethicus en mijzelf. Locatie: Berghaus Plaza Koningin Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam Het is de Berghausplaza in een zaaltje van Universal Pictures NL.

16 juni 2017 › Doorn - Zonheuvel- Dialoog café - Agoramodel

  "De wereld is eenvoudiger dan je denkt." Dat zei René Gude, voormalig denker des vaderlands en hij ondersteunde dit met zijn agoramodel. Tijdens het dialoog café op vrijdagmiddag 16 juni 2017 kan je met andere geïnteresseerden kennismaken met dit model. Gast is Erno Eskens. Hij volgde René op als programma directeur van het ISVW en is coauteur van "Het agoramodel". In de korte inleiding op de dialoog, laat hij zien hoe je de menselijke kant van samenwerken eenvoudig kan bespreken met behulp van de acht sferen van het agoramodel. Waarom het soms wringt in een samenwerking en in welke sferen je je wel of niet thuis voelt, zijn vervolgens interessante dialoogvragen. Het dialoog café wordt georganiseerd met en door de 'bewoners' van Landgoed Zonheuvel. STAP-dialoog en Nieuwe Waarde Creaties coördineren dit keer. Wij creëren momenten voor iedereen die samenwerken een fascinerend onderwerp vindt, met verbinding en eenheid als belangrijke aandachtspunten. Praat mee en kom 16 juni om 15:00 uur naar het dialoog café op Landgoed Zonheuvel. Het duurt tot 17:00 uur, waarna er nog gelegenheid is om na te borrelen. Wij ontmoeten je graag tijdens deze inspirerende en ontspannen afsluiting van de week. Laat ons hier even weten of je komt! (De kosten à €7,50 voldoe je bij aankomst.) Geïnteresseerd in het agoramodel, maar je kan 16 juni niet? In het najaar geven Erno en John weer de workshop 'Samenwerken menselijke betekenis geven met het agoramodel'
  http://stapdialoog.nl/product/dialoog-cafe/

4 juni 2017 › Amsterdam - Vrijzinnige Gemeente - Vrijzinnigheid voor dieren

  De remonstrantse jurist Hugo de Groot baseerde het idee van mensenrechten op de menselijke natuur. Iedere vorst zou rekening moeten houden met de menselijke natuur. Daarom zou ieder mens gevrijwaard moeten zijn van marteling en de kans krijgen om een zekere geestelijke ontwikkeling na te streven. Hiermee schiep De Groot ook enige ruimte voor vrijzinnigheid. Wat als we de lijn van Hugo de Groot nu eens doortrekken naar de natuur van de dieren? Welke onvervreemdbare rechten kunnen er uit hun constitutie volgen? Wat zou vrijzinnigheid voor dieren kunnen betekenen? Deze vraag staat centraal in de lezing van filosoof Erno Eskens. Hij legt uit wat er nodig is om dieren tot hun recht te laten komen. Datum en tijd: 4 juni 2017, 11-12 uur Spreker: Erno Eskens Muziek: Charlie Bo Meijering, piano Toegangsprijs: 7,50 Locatie: Gebouw Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam Toegangskaarten via de Ticketshop
  https://www.vgamsterdam.nl/2017/06/vrijzinnigheid-voor-dieren

1 juni 2017 › Gent - Over het belang van het behoud van het Nederlands als taal van de filosofie

  Openingslezing op het Symposium van het Nederlands-Afrikaanstalig Wijsgerig Genootschap , waar filosofen uit Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen de banden aanhalen en elkaar spreken over hun onderzoek. Georganiseerd door de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (Universiteit Gent, België) i.s.m. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL). Plaats: KANTL, Koningstraat 18, B-9000 Gent

30 mei 2017 › Doorn -Zonheuvel- werken met het agoramodel

  Samenwerken menselijke betekenis geven met het Agoramodel – Erno Eskens Samenwerken menselijke betekenis geven met het Agoramodel Deze dag is een initiatief van de School voor Samenwerken Wat maakt samenwerken zinnig en hoe houdt je zin in samenwerken? In de huidige dynamische en complexe tijd dreigen we vaker de zin in samenwerken te verliezen. Dit terwijl verwacht wordt dat je als volledig mens deelneemt aan samenwerken en hierin integraal tot je recht komt. Uitgangspunt daarbij is dat je meer bent dan alleen talent en competenties en weet waar je waarde aan hecht. De constante tijdsdruk zorgt echter dat we niet stil staan bij wat we persoonlijk verstaan onder zinnig samenwerken. Doen we dit wel dan winnen we juist tijd en energie, omdat we onszelf en situaties beter begrijpen en bespreken. Het Agoramodel rubriceert verschillende waarden die spelen in een samenwerking en is bij uitstek geschikt om ingewikkelde kwesties in bedrijven en organisaties in kaart te brengen, je eigen perspectief op de wereld te verbreden, meningsverschillen te duiden en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het heeft de laatste jaren snel furore gemaakt binnen bedrijven en (school)organisaties, maar ook bij trainers en tal van individuen. Inmiddels richten enkele tientallen scholen er hun onderwijs mee in en zijn er verschillende boeken over verschenen. Het boek Het Agoramodel, de wereld is eenvoudiger dan je denkt vormt de basis voor deze dag. De auteur René Gude, wijle denker des vaderlands en directeur van het ISVW, gaf de aanzet tot het Agoramodel. In het recent verschenen boek Werk verZetten van Peter Henk Steenhuis wordt het model meer toegespitst op de zin van werk. Voor wie? Deze dag is bedoeld voor ieder die zichzelf en anderen in samenwerken vooral als mens wil (blijven) zien. Hierover zowel met zichzelf als met collega samenwerkers zinvol in gesprek wil door met het Agoramodel op een eenvoudige en vooral praktische manier beelden te vormen en te delen.
  http://stapdialoog.nl/blog/samenwerken-betekenis-geven-met-het-agoramodel/

19 mei 2017 › Leusden - ISVW - Stand-up filosofie

  Besloten Stand-up filosofie bijeenkomst voor Brabant Water

17 mei 2017 › Rotterdam - Arminius - Voedselhypes

14 mei 2017 › Leusden - Open dag ISVW

21 april 2017 › Nijmegen - Nacht van de filosofie - Stand-up filosofie

14 april 2017 › Nijverdal - REggesteyn - agoramodel

  Lezing over het agoramodel voor leraren van Reggesteyn

12 april 2017 › Groningen (Studium Generale & Pink) - Democratie voor dieren

  Geertsemazaal, Broerstraat 5 in Groningen. Aanvang 20.00 uur.

7 april 2017 › Amsterdam/ Nieuwe liefde - #ikschrijf - presentatie essayprijs

9 maart 2017 › Deventer - Bildung en persoonsvorming - Learnovatelezing

  De laatste tijd is het begrip bildung in opkomst. Maar wat is het eigenlijk? In deze workshop krijgt u uitleg van dr. Erno Eskens, programmadirecteur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Bildung is bedoeld om je blik wat te verbreden door kennis op te doen, om handiger te worden in het leven door beter met elkaar te kletsen, en om een degelijke toekomstvisie te ontwikkelen door cognitieve hygiëne te betrachten. Het Agoramodel is hierbij handig. Het is een model dat kijkt naar de gebouwen (of sferen) waarin wij leven en werken. Heb je die eenmaal in beeld, dan weet je waar je ontwikkelingsmogelijkheden liggen. We blijken te leven in acht gebouwen die in elke stad ter wereld te vinden zijn. Deze gebouwen brengen we tijdens de workshop in kaart. We onderzoeken welke waarden, normen en gewoonten in de verschillende gebouwen heersen. Daarnaast ontdekken we in welke gebouwen we ons het meest thuis voelen. Daarbij ontdekken we ook welk gebouw we links laten liggen. Het model, dat door wijlen Denker des Vaderlands René Gude met hulp van Erno Eskens en socioloog Gerard van Stralen is bedacht, biedt naast een wereldoriëntatie ook handvatten voor persoonsvorming (wat overigens weer net iets anders is dan persoonsgericht leren). Om te ontdekken hoe we als persoon in de sferen kunnen staan, verdiepen we ons in Plato's opvatting van de ziel. Die ziel blijkt een drietrapsraket waarbij de drie zielendelen ieder een eigen trainingsprogramma vereisen: de fysica, logica en ethica. Aan de hand van deze trainingsprogramma’s vallen ons de klassieke gratiën toe, te weten die van de waarheid, de goedheid en de schoonheid.
  http://carmel.nl/nieuws/agenda/masterclass-heel-de-mens-brede-vorming-67270

28 februari 2017 › Wat als de tijd cyclisch is?

  Gedachte-experiment in de tijdweek van de ISVW
  ISVW.nl

27 februari 2017 › Leusden - Beroepsopleiding Werken met het agoramodel

8 februari 2017 › Leusden (ISVW & School voor Samenwerken) - Zin in samenwerken

  Zin in samenwerken Een initiatief van de School voor Samenwerken & de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) 8 februari 2017 Locatie: Landgoed ISVW, Dodeweg 8, 3832 RD Leusden Wanneer is samenwerken zinnig en hoe houdt je zin in samenwerken? Tijdens deze dag bespreken we deze vragen aan de hand van het agoramodel, waartoe wijlen Denker des Vaderlands en voormalig ISVW-directeur René Gude de eerste aanzet gaf. Het model rubriceert verschillende waarden die spelen in een samenwerking en is bij uitstek geschikt om ingewikkelde kwesties in bedrijven en organisaties in kaart te brengen, je eigen perspectief op de wereld te verbreden, meningsverschillen te duiden en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. We staan stil bij de vraag wat zin eigenlijk is en ontdekken wanneer onze samenwerking voldoende zinnelijk, zintuigelijk, zinrijk en zinvol is. Gezamenlijk nemen we de tijd om het agoramodel te gebruiken om heikele samenwerkkwesties te analyseren. Je ontdekt dat het agoramodel heel geschikt is om alledaagse wrijvingen te begrijpen en wellicht zelfs op te lossen. Je leert deze dag niet alleen om zin te maken in het samenwerken. Je leert ook om een beetje grip te krijgen op jezelf, je omgeving en de snel veranderende wereld. Alles verandert razendsnel, behalve de gebouwen waarin wij ons verenigen en waarbinnen we samenwerken. Al duizenden jaren komen mensen samen in de privésfeer (huizen), de private sfeer (bedrijven), de publieke sfeer (openbare ruimtes, zoals de bibliotheek) en besturen we vanuit de politieke sfeer (instituties). In elk van deze typen gebouwen heersen andere normen en waarden. Deze normen en waarden brengen we in kaart en u ontdekt wat er gebeurt als je die normen en waarden door elkaar mengt. We kijken ook naar de gebouwen of sferen waarin we in onze vrije tijd oefenen in de levenssferen. In tempels, stadions, theaters en academies kunnen we al eeuwen terecht om omgangsvormen te leren. Wie zich wil voorbereiden op het leven, doet er goed aan om kennis te nemen van de normen en waarden in al deze levens- en trainingssferen: de mensheid trakteert zichzelf er al eeuwen met succes op. Het agoramodel heeft de laatste jaren snel furore gemaakt binnen bedrijven en (school)organisaties maar ook bij trainers en tal van individuen. Inmiddels richten enkele tientallen scholen er hun onderwijs mee in en zijn er verschillende boeken over verschenen (o.a. Werk verzetten van Peter henk Steenhuis en Het Agoramodel van René Gude zelf) Deze dag is opgebouwd volgens een duidelijke leerlijn: eerst oriënteren we ons op het agoramodel, vervolgens leer je het model te gebruiken en ten slotte oefen je middels verschillende casussen die je zelf inbrengt. Programma (onder voorbehoud) Vanaf 9.15 uur: Ontvangst met koffie/thee 10.00 uur: Welkom (door John van Balen) 10.15: Kennismaking met het model (door Erno Eskens) Je maakt kennis met verschillende associatievormen. Zo wordt duidelijk dat er een achttal manieren zijn van samenwerken en dat deze gekoppeld zijn aan de sferen van het agoramodel. We ontdekken ook waarom het soms wringt in een samenwerking: er is dan sprake van een botsing van sferen en/of zielendelen. 11.15: Pauze 11.30 uur: Gesprek: waar zit jij in het agoramodel (door Erno Eskens) In een gesprek ontdek je in welke sfeer je je thuis voelt. Tegelijkertijd leer je je eenzijdigheden en stokpaardjes kennen. 12.00 uur: Valkuilen bij het samenwerken (door Erno Eskens) Het gaat vaak mis met samenwerken omdat onze gesprekspartners in andere sferen verkeren. Hoe verhouden we ons daartoe? Een paar do’s en don’ts. 12.30 uur: Lunchbuffet 14.00 uur: Zin in samenwerken (door Erno Eskens) Om goed samen te werken moet de samenwerking voldoende zinnelijk, zintuigelijk, zinrijk en zinvol zijn. We onderzoeken deze termen. 14.30 uur: Casusbespreking. Iedere bezoeker neemt een voorbeeld van een minder geslaagde samenwerking mee. We bespreken deze casussen in kleine groepjes, waarbij we het agoramodel inzetten om grip te krijgen op de precieze redenen waarom de samenwerking stroef liep. 15.15: Pauze 15.30 uur: Stapdialoog (door John van Balen) Aan de hand van de Stapdialoog bekijken we een casus. Wat zijn hierin de leidende principes, wat zijn wil je bereiken, en wat zijn de acties die daarvoor nodig zijn. Hoe past dat bij je? 17.00 uur: Slot (de bar is open)

4 februari 2017 › Leusden - Leven XL

  Ontdek wat jij écht belangrijk vindt. Op een dag boordevol inspirerende lezingen en workshops over het balanceren tussen werkelijkheid en idealen. Op Wereldkankerdag, zaterdag 4 februari 2017, organiseert Stichting LEVENXL van 9.30 - 17.00 uur een dag voor 150 gezonde én ernstig zieke mensen om van elkaar te leren en levensvragen bespreekbaar te maken. We nodigen jou uit om hierbij aanwezig te zijn. Uitgebreid programma met o.a. stand-up filosofie door Marthe kerkwijk, Florian Jacobs en Erno Eskens
  https://isvw.nl/inspiratiedag-levenxl/

22 januari 2017 › Nieuwegein - Hoe kijken we aan tegen dieren?

  LEZING: HOE KIJKEN WE AAN TEGEN DIEREN Het idee van de expositie “Beestachtige Prenten”, die nog steeds te zien is in Museum Warsenhoeck, ontstond naar aanleiding van het boek van de filosoof Erno Eskens “ Een beestachtige geschiedenis van de filosofie”, waarin wordt gepleit voor een volledig burgerschap van dieren. In de laatste eeuwen is langzaam steeds meer oog gekomen voor het dier en zijn belangen. De 13 Poolse grafici die in Museum Warsenhoeck (Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein), exposeren houden zich ook bezig met het uitbeelden van dieren en met de relaties tussen mens en dier. De prenten laten observaties zien rondom een vraagstuk van de tegenwoordige tijd: hoe kijken we aan tegen dieren. De schrijver en filosoof Erno Eskens hebben we bereid gevonden om iets over zijn boek te vertellen in een lezing op zondag 22 januari 2017, om 14.00 uur in het MEC (Milieu Educatie Centrum), Geinoord 9, 3432 PE Nieuwegein, vlakbij Museum Warsenhoeck, (parkeren bij Jack`s Grillhouse, Parkhout 2). De lezing wordt muzikaal omlijst door Amado Hogewoning. Armanda Govers vertelt over haar Stichting “Even Geen Vlees”. U bent van harte welkom.
  http://www.museumwarsenhoeck.nl/

19 januari 2017 › Veldhoven - Democratie voor dieren

19 januari 2017 › Veldhoven - Democratie voor dieren

  De Amerikaanse jurist Steven Wise spant sinds kort processen aan tegen eigenaren van chimpansees. Volgens hem houden zij de dieren ten onrechte gevangen. Chimpansees zijn namelijk ‘personen’ en de wet dicteert dat je ‘personen’ niet zonder een vorm van proces mag opsluiten. De juridische strijd, die inmiddels wereldwijd met belangstelling wordt gevolgd door dieractivisten, ethici en filosofie, roept een paar fundamentele vragen op: kunnen dieren (rechts)personen zijn en is hun opsluiting in dat geval onrechtmatig? Dr. Erno Eskens, auteur van Democratie voor dieren en van Een beestachtige geschiedenis van de filosofie, neemt stelling en gaat met de zaal in gesprek. Locatie Immanuelkerk Teullingsstraat Veldhoven Aanvang 20.00 uur

16 januari 2017 › Doorn - Samenwerken aan de hand van het agoramodel

  26 december 2016 › Leusden - lezing in de René Gudeweek

   Tussen kerst en oudjaar buigen we ons over de filosofie van René Gude.
   www.isvw.nl

  22 december 2016 › Dwingeloo - Agoramodel voor Kring Noord (bestuurders/ schoolleiders van christelijke VO scholen)

   11 december 2016 › Rotterdam - gespreksleiding bij Martha Nussbaum

    Martha Nussbaum toert met haar nieuwe boek Woede en vergeving langs Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Nijmegen. Organisatie in handen van ISVW, uitgeverij Ambo en tal van partners.
    https://isvw.nl/activiteit/nussbaum/

   7 december 2016 › Leiden - Flitscollege dierenrechten

   4 december 2016 › Utrecht - Vegfest. Lezing over dierenrechten en veganisme

   1 december 2016 › Leusden - Bildung voor onderwijsbestuurders

    Lezing voor AVS en ISVW. Zie ISVW.nl voor meer info.

   12 november 2016 › Leusden - So what about plants?

   11 november 2016 › Leusden - Introduction to Will Kymlicka

    WIll Kymlicka is een Canadese politieke filosoof. Hij schreef veel over multiculturalisme en groepsrechten. Hij past zijn opvattingen over rechten voor groepen ook toe op dieren. In deze introductie maakt u kennis met zijn werk. Na de lunch spreekt Kymlicka zelf.
    https://isvw.nl/activiteit/6e-frederik-eedenlezing-will-kymlicka/

   6 november 2016 › Radio 5 - Een beestachtige geschiedenis van de filosofie

   23 oktober 2016 › Lisserbroek - Veggiefair. Lezing over dieren- en plantenrechten

   8 oktober 2016 › Leusden - Het Agoramodel voor PO-Schoolleiders

   4 oktober 2016 › Zwolle - Lezing Agoramodel voor leraren Greijdanusscholen

    22 september 2016 › Deventer - Learnovate

     Lezing over het Agoramodel voor een scholengroep.

    4 september 2016 › Leusden - Open dag ISVW

     Ontmoet de docenten van de ISVW vanaf 14.00 uur. Aanmelden via www.isvw.nl. Ik heet u graag welkom.

    29 augustus 2016 › Leusden - ISVW: Bildung voor leraren aan de hand van het Agoramodel

    25 augustus 2016 › Zaanstad - Samen

     Lezing/workshopbegeleiding met Joris Voorhoeve op het onderwijsfestival van de Agorascholen. Hoe houden we de klas samen?

    11 juli 2016 › Parijs - New theoretical perspectives on the human animal bond

    5 juli 2016 › Leusden - Agoramodel als (anti)radicale methode

    18 juni 2016 › Leusden - 100 jaar Vrienden van de ISVW

    16 juni 2016 › Utrecht - 100 jaar bildung aan de ISVW in Bildungscafé HU

     Op de Faculteit Educatie van HU spreek ik het bildungscafé over 100 jaar bildung aan de ISVW

    2 juni 2016 › Leusden - Agoramodel voor VO-schoolleiders

     Voor een leernetwerk van VO-schoolleiders leg ik het agoramodel uit. Het is een fijn model voor bildung in de klas.

    30 mei 2016 › Radio 1; de Nieuws BV - Doden we dieren te makkelijk?

    29 mei 2016 › Leusden - Inleiding bij Kwestie Pegida

    26 mei 2016 › Leusden - Bildung voor PO-schoolleiders

     Praatje over bildung op de ISVW in het kader van een voorlichtingsbijeenkomst voor PO-schoolleiders

    22 mei 2016 › Leusden - Open dag ISVW

     Introductie van nieuwe cursussen tijdens de Open dag van de ISVW.
     www.isvw.nl

    21 mei 2016 › Amsterdam - Beestachtige geschiedenis van de filosofie in Scheltema

     Interactieve lezing + borrel bij boekhandel Scheltema Datum: Zaterdag 21 mei 2016 Tijd: 16.00 uur - 18.00 uur Locatie: Boekhandel Scheltema Rokin 9, 1012 KK Amsterdam “Het denken in lagere en hogere wezens heeft eeuwenlang het gebruik van vrouwen, slaven en dieren voor ‘hogere doeleinden' gelegitimeerd. En dat moet nu maar eens afgelopen zijn." Wilt u hierbij aanwezig zijn? Mail dan naar roos@scheltema.nl
     http://www.scheltema.nl/nl/evenementen/boekpresentaties/lezing-erno-eskens/

    20 mei 2016 › Leusden - Over filosofie - bijeenkomst Verenigingscollege

    19 mei 2016 › Amsterdam - Dierendaglezing bij School of Life


    Copyright © Dandelion by Pexeto