Agenda5 oktober 2017 › Doorn-Zonheuvel: Basisdag School voor Samenwerken

  Basisdag School voor Samenwerken met Tonnie v/d Zouwen, Erno Eskens, Paul Bessems en John van Balen Samenwerken, maar dan anders… Zoals dat gaat in de klassieke school krijgt het programma vorm mét en dóór degenen die deelnemen. Het programma van de School voor Samenwerken start met een Basisdag (alle dagen zijn los te volgen) met medewerking van Tonnie van der Zouwen, Paul Bessems, Erno Eskens en John van Balen en dialoogbegeleiders uit het netwerk van de STAP-dialoog. Voor wie? De Basisdag “Samenwerken, maar dan anders” ondersteunt bestuurders / directeuren, managers en stafverantwoordelijken bij het aanscherpen van hun kijk op samenwerken binnen en vooral tussen organisaties. Daarbij gaat het ook om de manier waarop ze dit zelf (en samen) willen beïnvloeden.
  http://stapdialoog.nl/blog/de-basisdag-met-tonnie-vd-zouwen-erno-eskens-paul-bessems-en-john-van-balen/Verleden


20 juni 2017 › Den Bosch - start Het sociaal contract van Den Bosch met vluchtelingen en Bosschenaren

  Project waarbij statushouders en Bosschenaren per sfeer van het agoramodel op zoek gaan naar datgene waarover we echt met elkaar eens moeten zijn. Het mondt uit in een sociaal contract. Dit project is een initiatief van de Internationale School Voor Wijsbegeerte en Weener XL. Idee en projectleiding: Erno Eskens. Gespreksleiding: Marlou van Paridon Datum: di 20 juni Tijd: 15:00-17:00 Locatie: Onderwijsboulevard 215 te ’s-Hertogenbosch Ruimte: Xplora (bibliotheek)

16 juni 2017 › Bijendebat

  Met de dierenbescherming, Romee van der Zee - Wetenschappelijk bijenonderzoeker, Annemieke Timmerman - van de Nederlandse Bijenvereniging, Willem Vermaat - Dierethicus en mijzelf. Locatie: Berghaus Plaza Koningin Wilhelminaplein 2-4 1062 HK Amsterdam Het is de Berghausplaza in een zaaltje van Universal Pictures NL.

16 juni 2017 › Doorn - Zonheuvel- Dialoog café - Agoramodel

  "De wereld is eenvoudiger dan je denkt." Dat zei René Gude, voormalig denker des vaderlands en hij ondersteunde dit met zijn agoramodel. Tijdens het dialoog café op vrijdagmiddag 16 juni 2017 kan je met andere geïnteresseerden kennismaken met dit model. Gast is Erno Eskens. Hij volgde René op als programma directeur van het ISVW en is coauteur van "Het agoramodel". In de korte inleiding op de dialoog, laat hij zien hoe je de menselijke kant van samenwerken eenvoudig kan bespreken met behulp van de acht sferen van het agoramodel. Waarom het soms wringt in een samenwerking en in welke sferen je je wel of niet thuis voelt, zijn vervolgens interessante dialoogvragen. Het dialoog café wordt georganiseerd met en door de 'bewoners' van Landgoed Zonheuvel. STAP-dialoog en Nieuwe Waarde Creaties coördineren dit keer. Wij creëren momenten voor iedereen die samenwerken een fascinerend onderwerp vindt, met verbinding en eenheid als belangrijke aandachtspunten. Praat mee en kom 16 juni om 15:00 uur naar het dialoog café op Landgoed Zonheuvel. Het duurt tot 17:00 uur, waarna er nog gelegenheid is om na te borrelen. Wij ontmoeten je graag tijdens deze inspirerende en ontspannen afsluiting van de week. Laat ons hier even weten of je komt! (De kosten à €7,50 voldoe je bij aankomst.) Geïnteresseerd in het agoramodel, maar je kan 16 juni niet? In het najaar geven Erno en John weer de workshop 'Samenwerken menselijke betekenis geven met het agoramodel'
  http://stapdialoog.nl/product/dialoog-cafe/

4 juni 2017 › Amsterdam - Vrijzinnige Gemeente - Vrijzinnigheid voor dieren

  De remonstrantse jurist Hugo de Groot baseerde het idee van mensenrechten op de menselijke natuur. Iedere vorst zou rekening moeten houden met de menselijke natuur. Daarom zou ieder mens gevrijwaard moeten zijn van marteling en de kans krijgen om een zekere geestelijke ontwikkeling na te streven. Hiermee schiep De Groot ook enige ruimte voor vrijzinnigheid. Wat als we de lijn van Hugo de Groot nu eens doortrekken naar de natuur van de dieren? Welke onvervreemdbare rechten kunnen er uit hun constitutie volgen? Wat zou vrijzinnigheid voor dieren kunnen betekenen? Deze vraag staat centraal in de lezing van filosoof Erno Eskens. Hij legt uit wat er nodig is om dieren tot hun recht te laten komen. Datum en tijd: 4 juni 2017, 11-12 uur Spreker: Erno Eskens Muziek: Charlie Bo Meijering, piano Toegangsprijs: 7,50 Locatie: Gebouw Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam Toegangskaarten via de Ticketshop
  https://www.vgamsterdam.nl/2017/06/vrijzinnigheid-voor-dieren

1 juni 2017 › Gent - Over het belang van het behoud van het Nederlands als taal van de filosofie

  Openingslezing op het Symposium van het Nederlands-Afrikaanstalig Wijsgerig Genootschap , waar filosofen uit Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen de banden aanhalen en elkaar spreken over hun onderzoek. Georganiseerd door de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (Universiteit Gent, België) i.s.m. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL). Plaats: KANTL, Koningstraat 18, B-9000 Gent

30 mei 2017 › Doorn -Zonheuvel- werken met het agoramodel

  Samenwerken menselijke betekenis geven met het Agoramodel – Erno Eskens Samenwerken menselijke betekenis geven met het Agoramodel Deze dag is een initiatief van de School voor Samenwerken Wat maakt samenwerken zinnig en hoe houdt je zin in samenwerken? In de huidige dynamische en complexe tijd dreigen we vaker de zin in samenwerken te verliezen. Dit terwijl verwacht wordt dat je als volledig mens deelneemt aan samenwerken en hierin integraal tot je recht komt. Uitgangspunt daarbij is dat je meer bent dan alleen talent en competenties en weet waar je waarde aan hecht. De constante tijdsdruk zorgt echter dat we niet stil staan bij wat we persoonlijk verstaan onder zinnig samenwerken. Doen we dit wel dan winnen we juist tijd en energie, omdat we onszelf en situaties beter begrijpen en bespreken. Het Agoramodel rubriceert verschillende waarden die spelen in een samenwerking en is bij uitstek geschikt om ingewikkelde kwesties in bedrijven en organisaties in kaart te brengen, je eigen perspectief op de wereld te verbreden, meningsverschillen te duiden en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het heeft de laatste jaren snel furore gemaakt binnen bedrijven en (school)organisaties, maar ook bij trainers en tal van individuen. Inmiddels richten enkele tientallen scholen er hun onderwijs mee in en zijn er verschillende boeken over verschenen. Het boek Het Agoramodel, de wereld is eenvoudiger dan je denkt vormt de basis voor deze dag. De auteur René Gude, wijle denker des vaderlands en directeur van het ISVW, gaf de aanzet tot het Agoramodel. In het recent verschenen boek Werk verZetten van Peter Henk Steenhuis wordt het model meer toegespitst op de zin van werk. Voor wie? Deze dag is bedoeld voor ieder die zichzelf en anderen in samenwerken vooral als mens wil (blijven) zien. Hierover zowel met zichzelf als met collega samenwerkers zinvol in gesprek wil door met het Agoramodel op een eenvoudige en vooral praktische manier beelden te vormen en te delen.
  http://stapdialoog.nl/blog/samenwerken-betekenis-geven-met-het-agoramodel/

19 mei 2017 › Leusden - ISVW - Stand-up filosofie

  Besloten Stand-up filosofie bijeenkomst voor Brabant Water

17 mei 2017 › Rotterdam - Arminius - Voedselhypes

14 mei 2017 › Leusden - Open dag ISVW

21 april 2017 › Nijmegen - Nacht van de filosofie - Stand-up filosofie

14 april 2017 › Nijverdal - REggesteyn - agoramodel

  Lezing over het agoramodel voor leraren van Reggesteyn

12 april 2017 › Groningen (Studium Generale & Pink) - Democratie voor dieren

  Geertsemazaal, Broerstraat 5 in Groningen. Aanvang 20.00 uur.

7 april 2017 › Amsterdam/ Nieuwe liefde - #ikschrijf - presentatie essayprijs

9 maart 2017 › Deventer - Bildung en persoonsvorming - Learnovatelezing

  De laatste tijd is het begrip bildung in opkomst. Maar wat is het eigenlijk? In deze workshop krijgt u uitleg van dr. Erno Eskens, programmadirecteur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Bildung is bedoeld om je blik wat te verbreden door kennis op te doen, om handiger te worden in het leven door beter met elkaar te kletsen, en om een degelijke toekomstvisie te ontwikkelen door cognitieve hygiëne te betrachten. Het Agoramodel is hierbij handig. Het is een model dat kijkt naar de gebouwen (of sferen) waarin wij leven en werken. Heb je die eenmaal in beeld, dan weet je waar je ontwikkelingsmogelijkheden liggen. We blijken te leven in acht gebouwen die in elke stad ter wereld te vinden zijn. Deze gebouwen brengen we tijdens de workshop in kaart. We onderzoeken welke waarden, normen en gewoonten in de verschillende gebouwen heersen. Daarnaast ontdekken we in welke gebouwen we ons het meest thuis voelen. Daarbij ontdekken we ook welk gebouw we links laten liggen. Het model, dat door wijlen Denker des Vaderlands René Gude met hulp van Erno Eskens en socioloog Gerard van Stralen is bedacht, biedt naast een wereldoriëntatie ook handvatten voor persoonsvorming (wat overigens weer net iets anders is dan persoonsgericht leren). Om te ontdekken hoe we als persoon in de sferen kunnen staan, verdiepen we ons in Plato's opvatting van de ziel. Die ziel blijkt een drietrapsraket waarbij de drie zielendelen ieder een eigen trainingsprogramma vereisen: de fysica, logica en ethica. Aan de hand van deze trainingsprogramma’s vallen ons de klassieke gratiën toe, te weten die van de waarheid, de goedheid en de schoonheid.
  http://carmel.nl/nieuws/agenda/masterclass-heel-de-mens-brede-vorming-67270

27 februari 2017 › Leusden - Beroepsopleiding Werken met het agoramodel

8 februari 2017 › Leusden (ISVW & School voor Samenwerken) - Zin in samenwerken

  Zin in samenwerken Een initiatief van de School voor Samenwerken & de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) 8 februari 2017 Locatie: Landgoed ISVW, Dodeweg 8, 3832 RD Leusden Wanneer is samenwerken zinnig en hoe houdt je zin in samenwerken? Tijdens deze dag bespreken we deze vragen aan de hand van het agoramodel, waartoe wijlen Denker des Vaderlands en voormalig ISVW-directeur René Gude de eerste aanzet gaf. Het model rubriceert verschillende waarden die spelen in een samenwerking en is bij uitstek geschikt om ingewikkelde kwesties in bedrijven en organisaties in kaart te brengen, je eigen perspectief op de wereld te verbreden, meningsverschillen te duiden en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. We staan stil bij de vraag wat zin eigenlijk is en ontdekken wanneer onze samenwerking voldoende zinnelijk, zintuigelijk, zinrijk en zinvol is. Gezamenlijk nemen we de tijd om het agoramodel te gebruiken om heikele samenwerkkwesties te analyseren. Je ontdekt dat het agoramodel heel geschikt is om alledaagse wrijvingen te begrijpen en wellicht zelfs op te lossen. Je leert deze dag niet alleen om zin te maken in het samenwerken. Je leert ook om een beetje grip te krijgen op jezelf, je omgeving en de snel veranderende wereld. Alles verandert razendsnel, behalve de gebouwen waarin wij ons verenigen en waarbinnen we samenwerken. Al duizenden jaren komen mensen samen in de privésfeer (huizen), de private sfeer (bedrijven), de publieke sfeer (openbare ruimtes, zoals de bibliotheek) en besturen we vanuit de politieke sfeer (instituties). In elk van deze typen gebouwen heersen andere normen en waarden. Deze normen en waarden brengen we in kaart en u ontdekt wat er gebeurt als je die normen en waarden door elkaar mengt. We kijken ook naar de gebouwen of sferen waarin we in onze vrije tijd oefenen in de levenssferen. In tempels, stadions, theaters en academies kunnen we al eeuwen terecht om omgangsvormen te leren. Wie zich wil voorbereiden op het leven, doet er goed aan om kennis te nemen van de normen en waarden in al deze levens- en trainingssferen: de mensheid trakteert zichzelf er al eeuwen met succes op. Het agoramodel heeft de laatste jaren snel furore gemaakt binnen bedrijven en (school)organisaties maar ook bij trainers en tal van individuen. Inmiddels richten enkele tientallen scholen er hun onderwijs mee in en zijn er verschillende boeken over verschenen (o.a. Werk verzetten van Peter henk Steenhuis en Het Agoramodel van René Gude zelf) Deze dag is opgebouwd volgens een duidelijke leerlijn: eerst oriënteren we ons op het agoramodel, vervolgens leer je het model te gebruiken en ten slotte oefen je middels verschillende casussen die je zelf inbrengt. Programma (onder voorbehoud) Vanaf 9.15 uur: Ontvangst met koffie/thee 10.00 uur: Welkom (door John van Balen) 10.15: Kennismaking met het model (door Erno Eskens) Je maakt kennis met verschillende associatievormen. Zo wordt duidelijk dat er een achttal manieren zijn van samenwerken en dat deze gekoppeld zijn aan de sferen van het agoramodel. We ontdekken ook waarom het soms wringt in een samenwerking: er is dan sprake van een botsing van sferen en/of zielendelen. 11.15: Pauze 11.30 uur: Gesprek: waar zit jij in het agoramodel (door Erno Eskens) In een gesprek ontdek je in welke sfeer je je thuis voelt. Tegelijkertijd leer je je eenzijdigheden en stokpaardjes kennen. 12.00 uur: Valkuilen bij het samenwerken (door Erno Eskens) Het gaat vaak mis met samenwerken omdat onze gesprekspartners in andere sferen verkeren. Hoe verhouden we ons daartoe? Een paar do’s en don’ts. 12.30 uur: Lunchbuffet 14.00 uur: Zin in samenwerken (door Erno Eskens) Om goed samen te werken moet de samenwerking voldoende zinnelijk, zintuigelijk, zinrijk en zinvol zijn. We onderzoeken deze termen. 14.30 uur: Casusbespreking. Iedere bezoeker neemt een voorbeeld van een minder geslaagde samenwerking mee. We bespreken deze casussen in kleine groepjes, waarbij we het agoramodel inzetten om grip te krijgen op de precieze redenen waarom de samenwerking stroef liep. 15.15: Pauze 15.30 uur: Stapdialoog (door John van Balen) Aan de hand van de Stapdialoog bekijken we een casus. Wat zijn hierin de leidende principes, wat zijn wil je bereiken, en wat zijn de acties die daarvoor nodig zijn. Hoe past dat bij je? 17.00 uur: Slot (de bar is open)

4 februari 2017 › Leusden - Leven XL

  Ontdek wat jij écht belangrijk vindt. Op een dag boordevol inspirerende lezingen en workshops over het balanceren tussen werkelijkheid en idealen. Op Wereldkankerdag, zaterdag 4 februari 2017, organiseert Stichting LEVENXL van 9.30 - 17.00 uur een dag voor 150 gezonde én ernstig zieke mensen om van elkaar te leren en levensvragen bespreekbaar te maken. We nodigen jou uit om hierbij aanwezig te zijn. Uitgebreid programma met o.a. stand-up filosofie door Marthe kerkwijk, Florian Jacobs en Erno Eskens
  https://isvw.nl/inspiratiedag-levenxl/

22 januari 2017 › Nieuwegein - Hoe kijken we aan tegen dieren?

  LEZING: HOE KIJKEN WE AAN TEGEN DIEREN Het idee van de expositie “Beestachtige Prenten”, die nog steeds te zien is in Museum Warsenhoeck, ontstond naar aanleiding van het boek van de filosoof Erno Eskens “ Een beestachtige geschiedenis van de filosofie”, waarin wordt gepleit voor een volledig burgerschap van dieren. In de laatste eeuwen is langzaam steeds meer oog gekomen voor het dier en zijn belangen. De 13 Poolse grafici die in Museum Warsenhoeck (Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein), exposeren houden zich ook bezig met het uitbeelden van dieren en met de relaties tussen mens en dier. De prenten laten observaties zien rondom een vraagstuk van de tegenwoordige tijd: hoe kijken we aan tegen dieren. De schrijver en filosoof Erno Eskens hebben we bereid gevonden om iets over zijn boek te vertellen in een lezing op zondag 22 januari 2017, om 14.00 uur in het MEC (Milieu Educatie Centrum), Geinoord 9, 3432 PE Nieuwegein, vlakbij Museum Warsenhoeck, (parkeren bij Jack`s Grillhouse, Parkhout 2). De lezing wordt muzikaal omlijst door Amado Hogewoning. Armanda Govers vertelt over haar Stichting “Even Geen Vlees”. U bent van harte welkom.
  http://www.museumwarsenhoeck.nl/

19 januari 2017 › Veldhoven - Democratie voor dieren

16 januari 2017 › Doorn - Samenwerken aan de hand van het agoramodel

  26 december 2016 › Leusden - lezing in de René Gudeweek

   Tussen kerst en oudjaar buigen we ons over de filosofie van René Gude.
   www.isvw.nl

  22 december 2016 › Dwingeloo - Agoramodel voor Kring Noord (bestuurders/ schoolleiders van christelijke VO scholen)

   11 december 2016 › Rotterdam - gespreksleiding bij Martha Nussbaum

    Martha Nussbaum toert met haar nieuwe boek Woede en vergeving langs Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Nijmegen. Organisatie in handen van ISVW, uitgeverij Ambo en tal van partners.
    https://isvw.nl/activiteit/nussbaum/

   7 december 2016 › Leiden - Flitscollege dierenrechten

   4 december 2016 › Utrecht - Vegfest. Lezing over dierenrechten en veganisme

   1 december 2016 › Leusden - Bildung voor onderwijsbestuurders

    Lezing voor AVS en ISVW. Zie ISVW.nl voor meer info.

   12 november 2016 › Leusden - So what about plants?

   11 november 2016 › Leusden - Introduction to Will Kymlicka

    WIll Kymlicka is een Canadese politieke filosoof. Hij schreef veel over multiculturalisme en groepsrechten. Hij past zijn opvattingen over rechten voor groepen ook toe op dieren. In deze introductie maakt u kennis met zijn werk. Na de lunch spreekt Kymlicka zelf.
    https://isvw.nl/activiteit/6e-frederik-eedenlezing-will-kymlicka/

   6 november 2016 › Radio 5 - Een beestachtige geschiedenis van de filosofie

   23 oktober 2016 › Lisserbroek - Veggiefair. Lezing over dieren- en plantenrechten

   8 oktober 2016 › Leusden - Het Agoramodel voor PO-Schoolleiders

   4 oktober 2016 › Zwolle - Lezing Agoramodel voor leraren Greijdanusscholen

    22 september 2016 › Deventer - Learnovate

     Lezing over het Agoramodel voor een scholengroep.

    4 september 2016 › Leusden - Open dag ISVW

     Ontmoet de docenten van de ISVW vanaf 14.00 uur. Aanmelden via www.isvw.nl. Ik heet u graag welkom.

    29 augustus 2016 › Leusden - ISVW: Bildung voor leraren aan de hand van het Agoramodel

    25 augustus 2016 › Zaanstad - Samen

     Lezing/workshopbegeleiding met Joris Voorhoeve op het onderwijsfestival van de Agorascholen. Hoe houden we de klas samen?

    11 juli 2016 › Parijs - New theoretical perspectives on the human animal bond

    5 juli 2016 › Leusden - Agoramodel als (anti)radicale methode

    18 juni 2016 › Leusden - 100 jaar Vrienden van de ISVW

    16 juni 2016 › Utrecht - 100 jaar bildung aan de ISVW in Bildungscafé HU

     Op de Faculteit Educatie van HU spreek ik het bildungscafé over 100 jaar bildung aan de ISVW

    2 juni 2016 › Leusden - Agoramodel voor VO-schoolleiders

     Voor een leernetwerk van VO-schoolleiders leg ik het agoramodel uit. Het is een fijn model voor bildung in de klas.

    30 mei 2016 › Radio 1; de Nieuws BV - Doden we dieren te makkelijk?

    29 mei 2016 › Leusden - Inleiding bij Kwestie Pegida

    26 mei 2016 › Leusden - Bildung voor PO-schoolleiders

     Praatje over bildung op de ISVW in het kader van een voorlichtingsbijeenkomst voor PO-schoolleiders

    22 mei 2016 › Leusden - Open dag ISVW

     Introductie van nieuwe cursussen tijdens de Open dag van de ISVW.
     www.isvw.nl

    21 mei 2016 › Amsterdam - Beestachtige geschiedenis van de filosofie in Scheltema

     Interactieve lezing + borrel bij boekhandel Scheltema Datum: Zaterdag 21 mei 2016 Tijd: 16.00 uur - 18.00 uur Locatie: Boekhandel Scheltema Rokin 9, 1012 KK Amsterdam “Het denken in lagere en hogere wezens heeft eeuwenlang het gebruik van vrouwen, slaven en dieren voor ‘hogere doeleinden' gelegitimeerd. En dat moet nu maar eens afgelopen zijn." Wilt u hierbij aanwezig zijn? Mail dan naar roos@scheltema.nl
     http://www.scheltema.nl/nl/evenementen/boekpresentaties/lezing-erno-eskens/

    20 mei 2016 › Leusden - Over filosofie - bijeenkomst Verenigingscollege

    19 mei 2016 › Amsterdam - Dierendaglezing bij School of Life


    Copyright © Dandelion by Pexeto